Slnečná energia

Od návrhu až ku realizácii. V oblasti malých elektrární a elektrární pre domácnosti máme mnoho referencií, potvrdzujúcich spoľahlivosť našej spoločnosti.

OFF-GRID

OFF-GRID – ostrovný systém.

Je systém, kde je elektrický rozvod v domácnosti trvalo oddelený od verejnej elektrickej siete. Elektrinu vyrába fotovoltická elektráreň, príp. aj iné elektrické generátory (hlavne v zime).

V takomto prípade je potrebné uskladniť energiu získanú počas dňa z fotovoltických panelov, aby sme ju, mohli použiť vtedy, keď ju potrebujeme (hlavne večer a ráno). Na to slúži batéria a fotovoltická nabíjačka.

Zdrojom elektrickej energie pre menič sú v takomto prípade nielen fotovoltické panely, ale aj batéria.

Pri návrhu fotovoltickej elektrárne v zapojení OFF-GRID je veľmi dôležité poznať spotrebu domácnosti a rozloženie spotreby v priebehu dňa a roka (odberové špičky a odberové minimá). Podľa toho sa dimenzuje počet fotovoltických panelov, kapacita batérie, max. výkon meniča a iné parametre.

Takéto zapojenie je vhodné hlavne pre domácnosti mimo dosahu verejnej elektrickej siete (chaty a pod.), príp. pre zákazníkov, ktorí požadujú úplnú nezávislosť od verejnej elektrickej siete.

Tam kde nie je distribučná sieť , a napriek tomu je potrebná dodávka elektrickej energie, existuje riešenie , síce je to finančne náročné. Je to ostrovný systém. Už samotní pojem „OSTROV” prezradí spôsob fungovanie, teda je bez vonkajšieho siete a funguje autonómne. Hlavná výhoda je nezávislosť. 

Je to ideálni systém pre rekreačné chaty ,dodávka elektrickej energii pre poľnohospodársku činnosť mimo obytných zón. Svoje nevýhody sú cenová náročnosť, a vie dodať len toľko energií koľko kapacitne technológia dovolí a momentálni osvit obmedzí. Na otázku , že koľko energií vie vyrobiť a dodať , odhadom sa na to nedá odpovedať. Preto treba všetko presne vypočítať a navrhnúť

 

 


ON GRID

ON-GRID – systém pripojený na verejnú elektrickú sieť.

Toto je najčastejšie používaný a najlacnejší typ fotovoltickej elektrárne. Elektrický rozvod v domácnosti je trvalo pripojený na verejnú elektrickú sieť a zároveň aj na fotovoltickú elektráreň. Spotrebiče odoberajú elektrickú energiu z fotovoltickej elektrárne a v čase, keď je nedostatočný výkon elektrárne, aj z verejnej siete.

Prebytky energie z fotovoltických panelov v čase, keď je nízka spotreba domácnosti, končia vo verejnej sieti. Zvýšiť efektivitu využitia vyrobenej energie sa dá presmerovaním prebytkov do vhodných spotrebičov, jako je  napr. elektrický bojler, ktorý sa špeciálnym riadiacim systémom zapína len vtedy, keď je prebytok energie z fotovoltických panelov.

Pri výpadku verejnej elektrickej siete sa musí z bezpečnostných dôvodov vypnúť aj fotovoltická elektráreň.

HYBRID

HYBRID – systém, ktorý podľa potreby pracuje ako ON-GRID alebo OFF-GRID.

Hybridný systém dokáže pracovať v zapojení ON-GRID aj OFF-GRID.

Ak verejná elektrická sieť funguje (nie je porucha, výpadok a pod.), systém pracuje ako ON-GRID, avšak prebytky energie z fotovoltických panelov nekončia vo verejnej elektrickej sieti, ale sú uskladnené v akumulátore.

Akumulátor napája cez menič spotrebiče aj v čase, keď je slnečné žiarenie, resp. výkon fotovoltických panelov nízky alebo nulový (ráno, večer, v noci). Ak na napájanie spotrebičov nestačia fotovoltické panely ani akumulátor, odoberá sa elektrina z verejnej el. siete.

Pri výpadku verejnej siete sa elektrický rozvod domácnosti odopne od siete a prejde do režimu OFF-GRID.

Takéto zapojenie je vhodné pre domácnosti pripojené na verejnú elektrickú sieť, ktoré chcú maximálne využiť inštalované fotovoltické panely a zároveň sa zabezpečiť pre prípady výpadkov siete.

Tepelné čerpadlo

Viac rokov na trhu. S našou partnerskou spoločnosťou sme v rámci dlhodobej spolupráce úspešne realizovali množstvo projektov.

GeotermickÉ tepelné čerpadlo – zem voda

Tepelné čerpadlo zem voda je najstabilnešie tepelné čerpadlo. Aj napriek treskúcej zime má 10 metrov pod povrchom pôda cca 10°C. Zem totiž dokáže skvele akumulovať teplo zo slnka.

V rúrkach v zemi koluje zmes nemrznúcej látky spolu s vodou. Tá sa v pôde zohreje a vo vonkajšej jednotke tepelného čerpadla túto teplotu odovzdá vo výparníku chladivu. Chladivo má nízky bod varu, takže sa rýchlo zmení na plyn. Následne sú tieto pary v kompresore stlačené. Ich teplota sa týmto procesom maximálne zvýši. Získané teplo sa odovzdá vykurovaciemu systému v dome.

TEPELNÉ ČERPADLO – VZDUCH VODA

Tepelné čerpadlo vzduch – voda produkuje teplo z neobmedzeného, z ekologického hľadiska najvhodnejšieho a všade dostupného vzduchu.

Tepelné čerpadlo vzduch voda pracuje naopak ako chladnička. V systéme tepelného čerpadla cirkuluje chladivo, ktoré do seba príjme teplo a následne sa odparí. Kompresor paru stlačí a ešte maximalizuje získanú teplotu. Výmenník ju odovzdá do kúrenia.

Copyright © 2019 Amazonia